Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme (Environment)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Environment Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol i’w hystyried.  Dywedodd y cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 21 Mai 2019 ym Mharc Gwepra, Ystafell Yr Ardd, Cei Connah er mwyn ystyried yr eitemau canlynol:

 

·         diweddariad ar lwybr beiciau’r Wyddgrug i Frychdyn

·         adroddiad cynnydd ar derfynau cyflymder y tu allan i ysgolion ac “20 yn ddigon”. 

 

Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd yn dilyn cytundeb y Pwyllgor, y byddai cyfarfod o’r Pwyllgor, gan gynnwys taith yn cael ei gynnal yn Nyffryn Maes Glas yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol drafft yn cael ei chymeradwyo;

 

(b)       Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)        Bod cyfarfod o’r Pwyllgor, fyddai’n cynnwys taith, yn cael ei gynnal yn Nyffryn Maes Glas yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 25/06/2019

Dyddiad y penderfyniad: 09/04/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/04/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Accompanying Documents: