Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme (Environment)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Environment Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol i’w hystyried.   Dywedodd y cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Iau, 26 Chwefror 2019, er mwyn ystyried yr eitemau canlynol:

 

  • Monitro Cynllun y Cyngor Q3
  • Cludiant i'r Ysgol – Llwybrau Peryglus

 

            Eglurodd yr Hwylusydd mai'r bwriad yw cynnal cyfarfod o’r Pwyllgor ar 9 Ebrill, ym Mharc Gwepra, Cei Connah, a bydd hyn yn cael ei gadarnhau i Aelodau ar ôl cytuno.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei newid; a 

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.

 

 

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 05/04/2019

Dyddiad y penderfyniad: 15/01/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/01/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Accompanying Documents: