Manylion y penderfyniad

Employer Care Pay Issue

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr CBC adroddiad am fater sy’n effeithio ar daliadau i aelodau’r Gronfa.  Roedd yr adroddiad yn cynnwys asesiad o'r effaith debygol ar adnoddau'r gwasanaeth tra bo'r mater yn cael ei ddatrys.

 

 

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 10/10/2018

Dyddiad y penderfyniad: 13/06/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •