Manylion y penderfyniad

Investment and Funding Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Trosglwyddodd y Cadeirydd yr eitem hon ar y rhaglen i Mrs Fielder a roddodd ddiweddariad i’r Pwyllgor am fuddsoddiad dros y chwarter diwethaf.

 

Esboniodd Mr Middleman y Credydau Ymadael newydd.Mae hwn yn newid sylfaenol i gyflogwyr sy’n gadael y Gronfa a’u gwarantwyr.  Mae’r newid yn y Rheoliadau Diwygio CPLlL yn golygu bod yn rhaid i’r Gronfa dalu unrhyw arian dros ben sydd gan gyflogwyr os ydynt yn penderfynu gadael y Gronfa.Yn y gorffennol nid oedd gofyn i’r Gronfa dalu unrhyw arian dros ben.

 

Mae’n hanfodol bod cyflogwyr yn ymwybodol o hyn a bod yr holl bolisïau yn cyfateb i’r newid diweddar – yn enwedig mewn perthynas â darpariaeth gan gyflenwyr allanol neu Gwmnïau Masnachu Awdurdod Lleol mewn perchnogaeth lwyr sydd wedi ymddangos yn ddiweddar lle gallai contractau masnachol gael eu heffeithio hefyd.Bydd angen ymgynghori ar newidiadau i Ddatganiad y Strategaeth Ariannu.Mae’r Gronfa yn ysgrifennu at bob cyflogwr ar hyn o bryd yngl?n â’r newid ac i roi gwybod am yr ymgynghoriad sydd ar ddod. Bydd y pwyslais ychydig yn wahanol mewn gohebiaeth i rai cyflogwyr e.e.Cynghorau sy’n gwarantu rhwymedigaethau cyflogwyr eraill yn y Gronfa.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)        Ystyriodd y Pwyllgor y camau arfaethedig oherwydd y newidiadau i’r Rheoliad ar gyfer credydau ymadael a’u nodi; a

 

(b)       Ystyriodd y Pwyllgor y diweddariad ynghylch cyfrifoldebau dirprwyedig a’u nodi yn ogystal â darparu sylwadau. 

 

 

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 10/10/2018

Dyddiad y penderfyniad: 13/06/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Accompanying Documents: