Manylion y penderfyniad

LGPS Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Trosglwyddodd y Cadeirydd yr eitem hon ar y rhaglen i Mr Middleman i amlygu unrhyw beth penodol o ran materion presennol y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn y chwarter hwn.

 

Nododd Mr Middleman bod y Gronfa yn trafod goblygiadau’r Credydau Ymadael a gyflwynwyd yn ddiweddar ac a drafodir yn yr eitem diweddariad Buddsoddi ac Ariannu ar y rhaglen. Nodwyd hefyd bod disgwyl adroddiad cymharu prisiad 2016 Adran 13 gan Adran Actiwari’r Llywodraeth erbyn diwedd mis Gorffennaf.Caiff y canlyniad ei adrodd ym Mhwyllgor mis Medi ond disgwylir y byddai’r Gronfa mewn cyflwr iach.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nododd aelodau’r Pwyllgor yr adroddiad hwn a gwneud eu hunain yn ymwybodol o’r gwahanol

faterion sy’n effeithio ar y CPLlL ar hyn o bryd - roedd rhai o'r rheiny yn arwyddocaol i weithrediad y Gronfa.

 

 

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 10/10/2018

Dyddiad y penderfyniad: 13/06/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Accompanying Documents: