Manylion y penderfyniad

Childcare Offer for Wales, Flintshire

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an update on the rollout of free childcare provision

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) adroddiad ar gyflwyniad fesul cam y ddarpariaeth gofal plant am ddim, gan nodi bod yr adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y Cynnig Gofal Plant i Gymru a ariennir yn Sir y Fflint. Gwahoddodd Reolwr y Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd i gyflwyno’r adroddiad.

           

                        Adroddodd Rheolwr y Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd ar y cynnydd o ran datblygu a darparu’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn Sir y Fflint, gan gyfeirio at y prif ystyriaethau y manylwyd arnynt yn yr adroddiad.

 

                        Mynegodd y Cynghorydd Martin White ei longyfarchiadau i’r swyddogion ar y gwaith ardderchog a wnaed i gyflwyno’r Cynnig Gofal Plant fesul cam yn Sir y Fflint. 

 

            PENDERFYNWYD:

 

(a)                  Y dylid cymeradwyo’r cynnydd a wnaed i gyflwyno’r Cynnig Gofal Plant yn llawn yn Sir y Fflint; ac

 

(b)                  Y dylid cymeradwyo’r cynllun cyflenwi traws gwlad arfaethedig.

 

Awdur yr adroddiad: Gail Bennett

Dyddiad cyhoeddi: 29/10/2018

Dyddiad y penderfyniad: 24/05/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/05/2018 - Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents: