Manylion y penderfyniad

Connah’s Quay Swimming Pool and Holywell Leisure Centre Community Asset Transfer

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To agree grant funding for the year 2018/19.

Penderfyniadau:

Bu i’r Cynghorydd Roberts gyflwyno adroddiad ar Drosglwyddo Asedau Pwll Nofio Cei Connah a Chanolfan Hamdden Treffynnon oedd yn rhoi diweddariad ar gynnydd y ddwy elfen ac yn argymell dyfarnu grant ar gyfer 2018/19.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a) Darparu grant i Cambrian Aquatics o £0.065m ar gyfer 2018/19 ar yr amod y byddai’n rhaid ei ostwng ar gyfer y flwyddyn 2019/2020;

 

(b) darparu grant o £0.086m i Ganolfan Hamdden Treffynnon ar gyfer y flwyddyn 2018/19 ar yr amod y bydd y lefel grant yma yn cael ei adolygu’r drwyadl cyn y flwyddyn 2019/2020; a

 

(c) Cymeradwyo awdurdod dirprwyedig am y prosiectau hyn yn benodol i’r Prif Swyddog (Newid Sefydliadol) mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Addysg, er mwyn gallu darparu taliad grant cynnar neu fenthyciad bychan (hyd at uchafswm o £0.025m) i Cambrian Aquatics neu Ganolfan Hamdden Treffynnon o dan amgylchiadau eithriadol yn unig, a phan, ar ôl cwblhau adolygiad ariannol llawn, yr ystyrir y byddai hynny yn sicrhau y gall y cyfleusterau aros yn agored a bod y busnes yn parhau i fod yn hyfyw.

Awdur yr adroddiad: Ian Bancroft

Dyddiad cyhoeddi: 09/04/2018

Dyddiad y penderfyniad: 20/02/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/02/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 01/03/2018

Accompanying Documents:

  • Connah’s Quay Swimming Pool and Holywell Leisure Centre Community Asset Transfer
  • Enc. 1 for Connah’s Quay Swimming Pool and Holywell Leisure Centre Community Asset Transfer
  • Enc. 2 for Connah’s Quay Swimming Pool and Holywell Leisure Centre Community Asset Transfer
  • Enc. 3 for Connah’s Quay Swimming Pool and Holywell Leisure Centre Community Asset Transfer