Manylion y penderfyniad

053325 - Outline Application for the Erection of 10 No. Dwellings at Siglan Uchaf, Ruthin Road, Gwernymynydd.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Rhoi caniatâd cynllunio ar yr amod bod yr ymgeisydd yn derbyn Rhwymedigaeth Adran 106 neu Ymgymeriad Unochrog fel y nodir yn yr adroddiad, ac yn ddibynnol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

Awdur yr adroddiad: Lesley Ambrose

Dyddiad cyhoeddi: 05/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 24/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/07/2019 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: