Manylion y penderfyniad

Annual Review of Code of Corporate Governance

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To approve the revised Code of Corporate Governance for inclusion in the Council’s Constitution.

Penderfyniad:

Fod y Cod Llywodraethu Corfforaethol wedi ei ddiweddaru yn cael ei gymeradwyo ar gyfer ei fabwysiadu fel rhan o Gyfansoddiad y Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Karen Armstrong

Dyddiad cyhoeddi: 07/07/2017

Dyddiad y penderfyniad: 01/03/2017

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/03/2017 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: