Manylion y penderfyniad

Pay Policy Statement

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide Members with a summary of the Pay Policy Statement which summarises the Council’s approach to pay and remuneration for the year ahead.

Penderfyniad:

Fod y Datganiad ar Bolisïau Tâl ar gyfer 2017/18 yn cael ei gymeradwyo a’i fabwysiadu.

Awdur yr adroddiad: Sharon Carney

Dyddiad cyhoeddi: 07/07/2017

Dyddiad y penderfyniad: 01/03/2017

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/03/2017 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: