Manylion y penderfyniad

Council Tax Setting for 2017-18

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To approve the Council Tax charges for the following year as part of budget setting.

Penderfyniad:

(a)       Gosod Treth y Cyngor 2017-18 fel y nodir yn Atodiad 1 i’r adroddiad;

 

(b)       Fod parhau â’r polisi o beidio darparu gostyngiad yn lefel ffioedd Treth y Cyngor am ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor yn cael ei gefnogi.  Hefyd lle nad oes eithriadau, i godi'r gyfradd Premiwm Treth y Cyngor o 50% yn uwch na chyfradd safonol Treth y Cyngor am ail gartrefi ac ag anheddau gwag hirdymor o 2017-18.

 

(c)       Fod cymeradwyaeth yn cael ei roi i swyddogion dynodedig i fynd ymlaen â chamau cyfreithiol ac ymddangos ar ran y Cyngor yn Llys yr Ynadon am drethi nad ydynt wedi eu talu.

Awdur yr adroddiad: David Barnes

Dyddiad cyhoeddi: 07/07/2017

Dyddiad y penderfyniad: 01/03/2017

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/03/2017 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: