Cyng Kevin Hughes

Plaid: Independent / Annibynnol

Political grouping: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Gwernymynydd / Gwernymynydd

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English