Cyng Jean S Davies

Teitl: Is-gadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad A Gwasanaethau Democrataidd

Plaid: Conservative / Geidwadol

Political grouping: Conservative / Geidwadol

Ward: Brynford / Brynffordd

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English