Cyng Chris Bithell

Teitl: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Plaid: Labour / Llafur

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English