Cyng George Hardcastle

Plaid: Flintshire Independents / Annibynnol Sir y Fflint

Political grouping: Flintshire Independents / Annibynnol Sir y Fflint

Ward: Aston / Aston

Other cynghorwyr representing this Ward: