Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) 12, 13 of Part 4 of Schedule 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Explanation of Reasons

Reason restricted justification

Damage and distress to the individual if sensitive personal information is disclosed. Disclosure may prejudice the Council making a decision on an objective basis.

Niwed a gofid i’r unigolyn os datgelir gwybodaeth bersonol. Gall datgelu gwybodaeth ragfarnu’r Cyngor wrth iddynt wneud penderfyniad gwrthrychol.

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English