Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Eich Cynghorwyr

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Alex Aldridge
  Cyng Alex Aldridge

  Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bernie Attridge
  Cyng Bernie Attridge

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Labour / Llafur

  Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Environment; Deputy Leader of the Labour Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Glyn Banks
  Cyng Glyn Banks

  Ffynnongroyw / Ffynnongroyw

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Haydn Bateman
  Cyng Haydn Bateman

  Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug

  Independent / Annibynnol

  Vice Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Marion Bateman
  Cyng Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

  Independent / Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Bithell
  Cyng Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Education

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Helen Brown
  Cyng Helen Brown

  Aston / Aston

  Independent / Annibynnol

  Cabinet Member for Housing

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Derek Butler
  Cyng Derek Butler

  Broughton South / De Brchdyn

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Economic Development

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Clive Carver
  Cyng Clive Carver

  Hawarden / Penarlag

  Conservative / Geidwadol

  Leader of the Conservative Group; Chair of Corporate Resources Overview and Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Cox
  Cyng David Cox

  Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

  Labour / Llafur

  Vice Chair of Licensing Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Cunningham
  Cyng Paul Cunningham

  Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Peter Curtis
  Cyng Peter Curtis

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Labour / Llafur

  Chair of the Council

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ron Davies
  Cyng Ron Davies

  Shotton Higher / Shotton Uchaf

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Adele Davies-Cooke
  Cyng Adele Davies-Cooke

  Gwernaffield / Y Waun

  Conservative / Geidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Alan Diskin
  Cyng Alan Diskin

  Mancot / Mancot

  Labour / Llafur

  Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Glenys Diskin
  Cyng Glenys Diskin

  Mancot / Mancot

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Dolphin
  Cyng Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Deputy Leader of the Liberal Democrat Group; Vice Chair of Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rosetta Dolphin
  Cyng Rosetta Dolphin

  Greenfield / Maes Glas

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Dunbar
  Cyng Ian Dunbar

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

  Vice Chair of Planning and Development Control Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Andy Dunbobbin
  Cllr Andy Dunbobbin

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

  Labour / Llafur

  Vice Chair of Social and Health Care Overview and Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Brian Dunn
  Cyng Brian Dunn

  Connah's Quay Wepre / Gwepra Cei Connah

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Chair of Organisational Change Overview and Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carol Ellis
  Cyng Carol Ellis

  Buckley Mountain / Mynydd Bwcle

  Independent / Annibynnol

  Chair of Social and Health Care Overview and Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Evans
  Cyng David Evans

  Shotton East / Dwyrain Shotton

  Labour / Llafur

  Vice Chair of Environment Overview and Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Veronica Gay
  Cyng Veronica Gay

  Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Deputy Leader of the Independent Alliance Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Robin Guest
  Cyng Robin Guest

  Mold South / De'r Wyddgrug

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Chair of Constitution Committee; Chair of Democratic Services Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Alison Halford
  Cyng Alison Halford

  Ewloe / Ewlo

  Conservative / Geidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ron Hampson
  Cyng Ron Hampson

  Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

  Labour / Llafur

  Chair of Community and Enterprise Overview and Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng George Hardcastle
  Cyng George Hardcastle

  Aston / Aston

  Independent / Annibynnol

  Vice Chair of Community and Enterprise Overview and Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr David Healey
  Cllr David Healey

  Caergwrle / Caergwrle

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Cindy Hinds
  Cyng Cindy Hinds

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ray Hughes
  Cyng Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Leader of the New Independents Group, Chairman of the Environment Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dennis Hutchinson
  Cyng Dennis Hutchinson

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Hilary Isherwood
  Cyng Hilary Isherwood

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Conservative / Geidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Joe Johnson
  Cyng Joe Johnson

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rita Johnson
  Cyng Rita Johnson

  Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint

  New Independents / Annibynnol Newydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Christine Jones
  Cyng Christine Jones

  Sealand / Sealand

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Social Services

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Kevin Jones
  Cyng Kevin Jones

  Bagillt East / Dwyrain Bagillt

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Waste Strategy, Public Protection and Leisure

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Jones
  Cyng Richard Jones

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Colin Legg
  Cyng Colin Legg

  Halkyn / Helygain

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Phil Lightfoot
  Cyng Phil Lightfoot

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  New Independents / Annibynnol Newydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Brian Lloyd
  Cyng Brian Lloyd

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Vice-Chair of the Council

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Lloyd
  Cyng Richard Lloyd

  Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Lowe
  Cyng Mike Lowe

  Broughton South / De Brchdyn

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Mackie
  Cyng Dave Mackie

  Ewloe / Ewlo

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Nancy Matthews
  Cyng Nancy Matthews

  Gwernymynydd / Gwernymynydd

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Leader of the Liberal Democrat Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Hilary McGuill
  Cyng Hilary McGuill

  Argoed / Argoed

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ann Minshull
  Cyng Ann Minshull

  Shotton West / Gorllewin Shotton

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Billy Mullin
  Cyng Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Corporate Management

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tim Newhouse
  Cyng Tim Newhouse

  Hope / Yr Hob

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Deputy Leader of the New Independents Group, Chair of Audit Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Sara Parker
  Cllr Sara Parker

  New Brighton / New Brighton

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Peers
  Cyng Mike Peers

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Leader of the Independent Alliance Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Vicky Perfect
  Cllr Vicky Perfect

  Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Neville Phillips
  Cyng Neville Phillips

  Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Reece
  Cyng Mike Reece

  Bagillt West / Gorllewin Bagillt

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Gareth Roberts
  Cyng Gareth Roberts

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Plaid Cymru - The Party of Wales

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Roberts
  Cyng Ian Roberts

  Flint Castle / Castell y Fflint

  Labour / Llafur

  Chairman Education and Youth Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr David Roney
  Cllr David Roney

  Mostyn / Mostyn

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tony Sharps
  Cyng Tony Sharps

  Northop Hall / Northop Hall

  Independent / Annibynnol

  Leader of the Independent Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Aaron Shotton
  Cyng Aaron Shotton

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Labour / Llafur

  Leader of the Council and Cabinet Member for Finance; Leader of the Labour Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Shotton
  Cyng Paul Shotton

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Smith
  Cyng Ian Smith

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Nigel Steele-Mortimer
  Cyng Nigel Steele-Mortimer

  Trelawnyd & Gwaenysgor / Trelawnyd a Gwaenysgor

  Conservative / Geidwadol

  Deputy Leader of the Conservative Group; Vice-Chair of Constitution Committee and Democratic Services Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carolyn Thomas
  Cyng Carolyn Thomas

  Treuddyn / Treuddyn

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Owen Thomas
  Cyng Owen Thomas

  Cilcain / Cilcain

  Conservative / Geidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Williams
  Cyng David Williams

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  New Independents / Annibynnol Newydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Sharon Williams
  Cyng Sharon Williams

  Gronant / Gronant

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Wisinger
  Cyng David Wisinger

  Queensferry / Queensferry

  Labour / Llafur

  Chairman of Planning and Development Control Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Arnold Woolley
  Cyng Arnold Woolley

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Vice-Chair of Corporate Resources Overview and Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Matt Wright
  Cyng Matt Wright

  Brynford / Brynffordd

  Conservative / Geidwadol

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents