Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Eich Cynghorwyr

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

Cynghorydd
Llun Cynghorydd Plaid Wleidyddol Ward
llun o Cllr Mike Allport

Cllr Mike Allport

63 Main Road, Higher Kinnerton, Flintshire, CH4 9AJ

Hafan: 01244 660796

Gwaith: mike.allport@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf
llun o Cyng Bernie Attridge

Cyng Bernie Attridge

Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Housing

95 Fron Road, Connah's Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4PJ

Gwaith: 01352 702105

Hafan: 01244 812440

Gwaith: bernie.attridge@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay Central / Canol Cei Connah
llun o Cllr Janet Axworthy

Cllr Janet Axworthy

4 Old Chester Road, Ewloe, Deeside, Flintshire, CH5 3RU

Hafan: 01244 533100

Gwaith: janet.axworthy@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Ewloe / Ewlo
llun o Cyng Glyn Banks

Cyng Glyn Banks

Bodwyn, Tanlan, Ffynnongroyw, Holywell, Flintshire, CH8 9JH

Hafan: 01745 561641

Gwaith: glyn.banks@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Ffynnongroyw / Ffynnongroyw
llun o Cyng Haydn Bateman

Cyng Haydn Bateman

Avondale, 17 Pen-y-bryn, Sychdyn, Flintshire, CH7 6EE

Hafan: 01352 754510

Gwaith: haydn.bateman@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol
(Independent / Annibynnol)
Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug
llun o Cyng Marion Bateman

Cyng Marion Bateman

Vice-Chair of the Council; Vice-Chair of Constitution & Democratic Services Committee

Avondale, 17 Pen-y-bryn, Sychdyn, Flintshire, CH7 6EE

Hafan: 01352 754510

Gwaith: marion.bateman@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol
(Independent / Annibynnol)
Northop / Llaneurgain
llun o Cllr Sean Bibby

Cllr Sean Bibby

18 Ryeland Street, Shotton, Flintshire, CH5 1DT

Hafan: 01244 816791

Gwaith: sean.bibby@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Shotton West / Gorllewin Shotton
llun o Cyng Chris Bithell

Cyng Chris Bithell

Cabinet Member for Planning and Public Protection

'The Coppins', 88 Hendy Road, Mold, Flintshire, CH7 1QR

Hafan: 01352 754578

Gwaith: christopher.bithell@flintshire.gov.uk

Hafan: robert.c.bithell@talk21.com

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug
llun o Cllr Sian Braun

Cllr Sian Braun

Edelweiss, Llanasa Road, Gronant, Flintshire, LL19 9TL

Hafan: 01745 855622

Gwaith: sian.braun@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Gronant / Gronant
llun o Cyng Helen Brown

Cyng Helen Brown

Chair of Audit Committee

15 Wirral View, Hawarden, Flintshire, CH5 3ET

Ffôn symudol: 07990780856

Gwaith: helen.brown@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol
(Independent / Annibynnol)
Aston / Aston
llun o Cyng Derek Butler

Cyng Derek Butler

Cabinet Member for Economic Development

19 Hawker Close, Broughton, Flintshire, CH4 0SQ

Hafan: 01244 536760

Gwaith: derek.butler@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Broughton South / De Brchdyn
llun o Cyng Clive Carver

Cyng Clive Carver

Leader of the Conservative Group; Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

Carelia, 8 Overlea Drive, Hawarden, Flintshire, CH5 3HS

Hafan: 01244 458102

Gwaith: clive.carver@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Hawarden / Penarlag
llun o Cllr Geoff Collett

Cllr Geoff Collett

8 Ffordd Hengoed, Mold, Flintshire, CH7 1QD

Hafan: 01352 756582

Gwaith: geoff.collett@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Mold South / De'r Wyddgrug
llun o Cllr Bob Connah

Cllr Bob Connah

Redharn, Chester Road, Pentre, Flintshire, CH5 2DZ

Hafan: 01244 537842

Gwaith: bob.connah@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Mancot / Mancot
llun o Cyng David Cox

Cyng David Cox

Vice Chair of Licensing Committee

3 Beech Grove, Manor Estate, Flint, Flintshire, CH6 5RY

Hafan: 01352 735333

Ffôn symudol: 07933 256969

Gwaith: david.cox@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint
llun o Cyng Paul Cunningham

Cyng Paul Cunningham

Chairman of the Council

23 Brynmor Drive, Flint, Flintshire, CH6 5RZ

Hafan: 01352 731773

Gwaith: paul.cunningham@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint Trelawny / Trelawny y Fflint
llun o Cllr Jean S Davies

Cllr Jean S Davies

The Old Post Office, Lixwm Road, Brynford, Flintshire, CH8 8AD

Hafan: 01352 711339

Gwaith: jean.davies@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Brynford / Brynffordd
llun o Cllr Rob Davies

Cllr Rob Davies

Upper Shippe Inn, Sandy Lane, Bagillt, Flintshire, CH6 6EY

Hafan: 07486 649416

Gwaith: rob.davies@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Bagillt East / Dwyrain Bagillt
llun o Cyng Ron Davies

Cyng Ron Davies

32 Dale Road, Aston Park, Queensferry, Flintshire, CH5 1XE

Hafan: 01244 811828

Gwaith: Ron.Davies@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Shotton Higher / Shotton Uchaf
llun o Cyng Adele Davies-Cooke

Cyng Adele Davies-Cooke

Gerddi-Duon Farm, Gwysaney, Denbigh Road, Mold, CH7 5HE

Hafan: 01352 759034

Gwaith: adele.davies-cooke@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Gwernaffield / Y Waun
llun o Cyng Chris Dolphin

Cyng Chris Dolphin

Leader of the Liberal Democrat Group

11 Ffordd Aelwyd, Carmel, Holywell, Flintshire, CH8 8SH

Hafan: 01352 713415

Gwaith: chris.dolphin@flintshire.gov.uk

Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
Whitford / Chwitffordd
llun o Cyng Rosetta Dolphin

Cyng Rosetta Dolphin

11 Fford Aelwyd, Carmel, Holywell, Flintshire, CH8 8SH

Hafan: 01352 713415

Ffôn symudol: 07412274922

Gwaith: rosetta.dolphin@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Greenfield / Maes Glas
llun o Cyng Ian Dunbar

Cyng Ian Dunbar

Chair of Community & Enterprise Overview & Scrutiny Committee

1 Wepre Hall Crescent, Connah's Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4HZ

Hafan: 01244 813920

Gwaith: ian.dunbar@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay South / De Cei Connah
llun o Cllr Andy Dunbobbin

Cllr Andy Dunbobbin

48 Hillside Avenue, Connah's Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4XL

Hafan: 01244 813587

Gwaith: andrew.dunbobbin@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah
llun o Cllr Mared Eastwood

Cllr Mared Eastwood

55 Gosmore Road, New Brighton, Mold, Flintshire, CH7 6QN

Hafan: 01352 744984

Gwaith: mared.eastwood@flintshire.gov.uk

Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
New Brighton / New Brighton
llun o Cyng Carol Ellis

Cyng Carol Ellis

Deputy Leader of the Independent Group; Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

8 Selsdon Close, Buckley, Flintshire, CH7 2NR

Hafan: 01244 544906

Gwaith: carol.ellis@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol
(Independent / Annibynnol)
Buckley Mountain / Mynydd Bwcle
llun o Cyng David Evans

Cyng David Evans

Vice-Chair of Environment Overview & Scrutiny Committee

40 Wold Court, Hawarden, Flintshire, CH5 3LN

Hafan: 01244 509827

Gwaith: david.evans@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Shotton East / Dwyrain Shotton
llun o Cyng Veronica Gay

Cyng Veronica Gay

Deputy Leader of the Independent Alliance Group

39 Sandy Lane, Saltney, Flintshire, CH4 8UB

Hafan: 01244 671360

Gwaith: veronica.gay@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge
llun o Cyng George Hardcastle

Cyng George Hardcastle

16 Rowan Road, Aston Park, Deeside, Flintshire, CH5 1XR

Hafan: 01244 814572

Gwaith: george.hardcastle@flintshire.gov.uk

Independent / Annibynnol
(Independent / Annibynnol)
Aston / Aston
llun o Cllr David Healey

Cllr David Healey

Chair of Education & Youth Overview & Scrutiny Committee

'Avalon', 7 Mountain Close, Hope, Flintshire, LL12 9SE

Hafan: 01978 761523

Gwaith: david.healey@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Caergwrle / Caergwrle
llun o Cllr Gladys Healey

Cllr Gladys Healey

Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

'Avalon', 7 Mountain Close, Hope, Flintshire, LL12 9SE

Hafan: 01978 761523

Gwaith: gladys.healey@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Hope / Yr Hob
llun o Cllr Patrick Heesom

Cllr Patrick Heesom

Leader of the New Independents Group

Pentre Ucha Farm, Gwespyr, Holywell, Flintshire, CH8 9LW

Hafan: 07428613946

Gwaith: patrick.heesom@flintshire.gov.uk

New Independents / Annibynnol Newydd
(New Independents / Annibynnwyr Newydd)
Mostyn / Mostyn
llun o Cyng Cindy Hinds

Cyng Cindy Hinds

47 Berwyn Avenue, Penyffordd, Flintshire, CH4 0HS

Hafan: 01978 761354

Gwaith: cindy.hinds@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Penyffordd / Pen-y-ffordd
llun o Cllr Andrew Holgate

Cllr Andrew Holgate

Bryn Tirion, Gwaenysgor, Flintshire, LL18 6EP

Hafan: 01745 887762

Gwaith: andrew.holgate@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Trelawnyd & Gwaenysgor / Trelawnyd a Gwaenysgor
llun o Cllr Dave Hughes

Cllr Dave Hughes

Chair of Clwyd Pension Fund Committee

Tegfryn, Cymau Lane, Cymau, Flintshire, LL11 5EW

Hafan: 01978 762726

Gwaith: dave.hughes@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Llanfynydd / Llanfynydd
llun o Cllr Kevin Hughes

Cllr Kevin Hughes

29 Godre'r Coed, Gwernymynydd, Mold, Flintshire, CH7 4DS

Hafan: 01352 758600

Gwaith: kevin.hughes@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Gwernymynydd / Gwernymynydd
llun o Cyng Ray Hughes

Cyng Ray Hughes

Deputy Leader of the New Independents Group; Chair of Environment Overview & Scrutiny Committee

3 Erith Street, Leeswood, Flintshire, CH7 4SE

Hafan: 01352 771372

Gwaith: raymond.hughes@flintshire.gov.uk

New Independents / Annibynnol Newydd
(New Independents / Annibynnwyr Newydd)
Leeswood / Coed-llai
llun o Cyng Dennis Hutchinson

Cyng Dennis Hutchinson

Newlyn, Padeswood Road, Buckley, Flintshire, CH7 2JW

Hafan: 01244 543907

Ffôn symudol: 07966 405212

Gwaith: dennis.hutchinson@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin
llun o Cyng Joe Johnson

Cyng Joe Johnson

Kasara, 168 Pen-Y-Maes Road, Holywell, Flintshire, CH8 7HH

Hafan: 01352 713763

Gwaith: joe.johnson@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Holywell East / Dwyrain Treffynnon
llun o Cllr Paul Johnson

Cllr Paul Johnson

Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

8 Maes Gwelfor, Pentre Halkyn, Holywell, Flintshire, CH8 8AR

Hafan: 07907 225866

Gwaith: paul.johnson@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Holywell West / Gorllewin Treffynnon
llun o Cyng Rita Johnson

Cyng Rita Johnson

Chair of Constitution & Democratic Services Committee

4 Atis Cross, Oakenholt, Flintshire, CH6 5HA

Hafan: 01352 734729

Gwaith: rita.johnson@flintshire.gov.uk

New Independents / Annibynnol Newydd
(New Independents / Annibynnwyr Newydd)
Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint
llun o Cyng Christine Jones

Cyng Christine Jones

Cabinet Member for Social Services

31 Welsh Road, Garden City, Deeside, Flintshire, CH5 2HU

Hafan: 01244 811556

Gwaith: christine.m.jones@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Sealand / Sealand
llun o Cyng Richard Jones

Cyng Richard Jones

Ty Gwyn Farm, Well Street, Buckley, Flintshire, CH7 2PQ

Hafan: 01244 546982

Gwaith: richard.jones@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre
llun o Cllr Tudor Jones

Cllr Tudor Jones

Ty Gwyn, Ffordd Caerwys, Babell, Treffynnon, Flintshire, CH8 8QH

Hafan: 01352 720921

Gwaith: tudor.jones@flintshire.gov.uk

Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
Caerwys / Caerwys
llun o Cyng Colin Legg

Cyng Colin Legg

'Minffordd', Rhes-y-cae, Holywell, Flintshire, CH8 8JQ

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Halkyn / Helygain
llun o Cyng Brian Lloyd

Cyng Brian Lloyd

Pwll Glas Farm Cottage, Gwernaffield Road, Mold, Flintshire, CH7 1RQ

Hafan: 01352 753107

Gwaith: brian.lloyd@flintshire.gov.uk

New Independents / Annibynnol Newydd
(New Independents / Annibynnwyr Newydd)
Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug
llun o Cyng Richard Lloyd

Cyng Richard Lloyd

Vice Chair of Planning Committee

'Cornerways', 2 Saltney Ferry Road, Saltney Ferry, Flintshire, CH4 0BN

Hafan: 01244 682480

Gwaith: richard.lloyd@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug
llun o Cyng Mike Lowe

Cyng Mike Lowe

61 Forest Drive, Broughton, Flintshire, CH4 0QJ

Hafan: 01244 534961

Gwaith: mike.lowe@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Broughton South / De Brchdyn
llun o Cyng Dave Mackie

Cyng Dave Mackie

Chair of Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

Parmelea, Old Aston Hill, Ewloe, Flintshire, CH5 3AH

Hafan: 01244 538643

Gwaith: david.mackie@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Ewloe / Ewlo
llun o Cyng Hilary McGuill

Cyng Hilary McGuill

Deputy Leader of the Liberal Democrat Group

Wylfa House, Mold Road, Mynydd Isa, Flintshire, CH7 6TG

Hafan: 01352 757350

Gwaith: hilary.mcguill@flintshire.gov.uk

Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
Argoed / Argoed
llun o Cyng Billy Mullin

Cyng Billy Mullin

Cabinet Member for Corporate Management and Assets

11 Little Roodee, Manor Lane, Hawarden, Flintshire, CH5 3PU

Hafan: 01244 531413

Gwaith: billy.mullin@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn
llun o Cllr Ted Palmer

Cllr Ted Palmer

Vice-Chair of Community and Enterprise Overview & Scrutiny Committee

9 Bryn y Coed, Strand, Holywell, Flintshire, CH8 7AU

Hafan: 01352 715707

Gwaith: ted.palmer@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Holywell Central / Canol Treffynnon
llun o Cyng Mike Peers

Cyng Mike Peers

Leader of the Independent Alliance Group

7 Pinewood Road, Drury, Buckley, Flintshire, CH7 3JZ

Hafan: 01244 546115

Gwaith: mike.peers@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin
llun o Cllr Michelle Perfect

Cllr Michelle Perfect

33 Henry Taylor Street, Flint, Flintshire, CH6 5PP

Hafan: 01352 763735

Gwaith: michelle.perfect@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint
llun o Cllr Vicky Perfect

Cllr Vicky Perfect

18 Cornist Lane, Flint, Flintshire, CH6 5HF

Hafan: 01352 733078

Gwaith: vicky.perfect@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint Trelawny / Trelawny y Fflint
llun o Cyng Neville Phillips

Cyng Neville Phillips

Highfield, Tabernacle Street, Buckley, Flintshire, CH7 2JT

Hafan: 01244 543188

Gwaith: neville.phillips@flintshire.gov.uk

Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol
(Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol)
Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre
llun o Cyng Mike Reece

Cyng Mike Reece

Holly Hill House, Top Hill, Bagillt, Flintshire, CH6 6HU

Hafan: 01352712983

Gwaith: mike.reece@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Bagillt West / Gorllewin Bagillt
llun o Cyng Ian Roberts

Cyng Ian Roberts

Cabinet Member for Education

12 Maes Teg, Flint, Flintshire, CH6 5TQ

Hafan: 01352 761584

Gwaith: ian.b.roberts@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Flint Castle / Castell y Fflint
llun o Cyng Tony Sharps

Cyng Tony Sharps

Leader of the Independent Group; Chairman of Licensing Committee

'Gentone', Village Road, Northop Hall, Flintshire, CH7 6HS

Hafan: 01244 830109

Independent / Annibynnol
(Independent / Annibynnol)
Northop Hall / Northop Hall
llun o Cyng Aaron Shotton

Cyng Aaron Shotton

Leader of the Council and Cabinet Member for Finance

72 Fron Road, Connah's Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4PH

Ffôn symudol: 07979923069

Gwaith: aaron.shotton@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay Central / Canol Cei Connah
llun o Cyng Paul Shotton

Cyng Paul Shotton

Vice-Chair of Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

48 Pinewood Avenue, Connah's Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4SJ

Hafan: 01244 810467

Gwaith: paul.shotton@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah
llun o Cllr Ralph Small

Cllr Ralph Small

60 Park Avenue, Hawarden, Deeside, Flintshire, CH5 3HZ

Hafan: 01244 531400

Gwaith: ralph.small@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Mancot / Mancot
llun o Cyng Ian Smith

Cyng Ian Smith

27 Normanby Drive, Connah's Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4JX

Gwaith: ian.smith@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay South / De Cei Connah
llun o Cyng Carolyn Thomas

Cyng Carolyn Thomas

Cabinet Member for Streetscene and Countryside

Cartrefle, Corwen Road, Pontybodkin, Flintshire, CH7 4TG

Hafan: 01352 770946

Gwaith: carolyn.thomas@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Treuddyn / Treuddyn
llun o Cyng Owen Thomas

Cyng Owen Thomas

Deputy Leader of the Conservative Group

Bryn Gwawr, Ffordd Y Berth, Cilcain, Flintshire, CH7 5NE

Hafan: 01352 740056

Gwaith: owen.thomas@flintshire.gov.uk

Conservative / Geidwadol
(Conservative / Geidwadol)
Cilcain / Cilcain
llun o Cllr Martin White

Cllr Martin White

4 River View, Connah's Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4XH

Hafan: 07429094376

Gwaith: martin.white@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Connah's Quay Wepre / Gwepra Cei Connah
llun o Cllr Andy Williams

Cllr Andy Williams

55 Well Street, Buckley, Flintshire, CH7 2PQ

Hafan: 01244 618442

Ffôn symudol: 07766297608

Gwaith: andy.williams@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre
llun o Cyng David Williams

Cyng David Williams

Caer Ferw, Wrexham Road, Peny-y-ffordd, Flintshire, CH4 0HT

Hafan: 01978 762486

Gwaith: david.m.williams@flintshire.gov.uk

New Independents / Annibynnol Newydd
(New Independents / Annibynnwyr Newydd)
Penyffordd / Pen-y-ffordd
llun o Cyng David Wisinger

Cyng David Wisinger

Chair of Planning Committee

7 Church Cottages, Sealand Road, Sealand, Flintshire, CH1 6BR

Hafan: 01244 880811

Ffôn symudol: 07799825696

Gwaith: david.wisinger@flintshire.gov.uk

Labour / Llafur
(Labour / Llafur)
Queensferry / Queensferry
llun o Cyng Arnold Woolley

Cyng Arnold Woolley

75 Bryn Awelon, Bistre Heights, Buckley, Flintshire, CH7 2QF

Hafan: 01244 549421

Gwaith: arnold.woolley@flintshire.gov.uk

Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol
(Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol)
Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents