Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Eich Cynghorwyr by Ward

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

 Argoed / Argoed

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Hilary McGuill
  Cyng Hilary McGuill

  Argoed / Argoed

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Deputy Leader of the Liberal Democrat Group

 Aston / Aston

 Bagillt East / Dwyrain Bagillt

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Rob Davies
  Cllr Rob Davies

  Bagillt East / Dwyrain Bagillt

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Bagillt West / Gorllewin Bagillt

 Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Billy Mullin
  Cyng Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Corporate Management and Assets

 Broughton South / De Brchdyn

 Brynford / Brynffordd

 Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Jones
  Cyng Richard Jones

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Arnold Woolley
  Cyng Arnold Woolley

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

 Buckley Mountain / Mynydd Bwcle

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carol Ellis
  Cyng Carol Ellis

  Buckley Mountain / Mynydd Bwcle

  Independent / Annibynnol

  Deputy Leader of the Independent Group; Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

 Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dennis Hutchinson
  Cyng Dennis Hutchinson

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Peers
  Cyng Mike Peers

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Leader of the Independent Alliance Group

 Caergwrle / Caergwrle

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr David Healey
  Cllr David Healey

  Caergwrle / Caergwrle

  Labour / Llafur

  Chair of Education & Youth Overview & Scrutiny Committee

 Caerwys / Caerwys

 Cilcain / Cilcain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Owen Thomas
  Cyng Owen Thomas

  Cilcain / Cilcain

  Conservative / Geidwadol

  Deputy Leader of the Conservative Group

 Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bernie Attridge
  Cyng Bernie Attridge

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Labour / Llafur

  Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Housing

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Aaron Shotton
  Cyng Aaron Shotton

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Labour / Llafur

  Leader of the Council and Cabinet Member for Finance

 Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Andy Dunbobbin
  Cllr Andy Dunbobbin

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Shotton
  Cyng Paul Shotton

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

 Connah's Quay South / De Cei Connah

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Dunbar
  Cyng Ian Dunbar

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

  Chair of Community & Enterprise Overview & Scrutiny Committee and Vice Chair of Planning Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Smith
  Cyng Ian Smith

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

 Connah's Quay Wepre / Gwepra Cei Connah

 Ewloe / Ewlo

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Janet Axworthy
  Cllr Janet Axworthy

  Ewloe / Ewlo

  Conservative / Geidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Mackie
  Cyng Dave Mackie

  Ewloe / Ewlo

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Chair of Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

 Ffynnongroyw / Ffynnongroyw

 Flint Castle / Castell y Fflint

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Roberts
  Cyng Ian Roberts

  Flint Castle / Castell y Fflint

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Education

 Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

 Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rita Johnson
  Cyng Rita Johnson

  Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Chair of Constitution & Democratic Services Committee

 Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

 Greenfield / Maes Glas

 Gronant / Gronant

 Gwernaffield / Y Waun

 Gwernymynydd / Gwernymynydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Kevin Hughes
  Cllr Kevin Hughes

  Gwernymynydd / Gwernymynydd

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Halkyn / Helygain

 Hawarden / Penarlag

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Clive Carver
  Cyng Clive Carver

  Hawarden / Penarlag

  Conservative / Geidwadol

  Leader of the Conservative Group; Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

 Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Mike Allport
  Cllr Mike Allport

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Holywell Central / Canol Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Ted Palmer
  Cllr Ted Palmer

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Community and Enterprise Overview & Scrutiny Committee

 Holywell East / Dwyrain Treffynnon

 Holywell West / Gorllewin Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Paul Johnson
  Cllr Paul Johnson

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

 Hope / Yr Hob

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Gladys Healey
  Cllr Gladys Healey

  Hope / Yr Hob

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

 Leeswood / Coed-llai

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ray Hughes
  Cyng Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Deputy Leader of the New Independents Group; Chair of Environment Overview & Scrutiny Committee

 Llanfynydd / Llanfynydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Dave Hughes
  Cllr Dave Hughes

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Labour / Llafur

  Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 Mancot / Mancot

 Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug

 Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Bithell
  Cyng Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Planning and Public Protection

 Mold South / De'r Wyddgrug

 Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Brian Lloyd
  Cyng Brian Lloyd

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

  New Independents / Annibynnol Newydd

 Mostyn / Mostyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Patrick Heesom
  Cllr Patrick Heesom

  Mostyn / Mostyn

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Leader of the New Independents Group

 New Brighton / New Brighton

 Northop / Llaneurgain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Marion Bateman
  Cyng Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

  Independent / Annibynnol

  Vice-Chair of the Council; Vice-Chair of Constitution & Democratic Services Committee

 Northop Hall / Northop Hall

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tony Sharps
  Cyng Tony Sharps

  Northop Hall / Northop Hall

  Independent / Annibynnol

  Leader of the Independent Group; Chairman of Licensing Committee

 Penyffordd / Pen-y-ffordd

 Queensferry / Queensferry

 Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug

 Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Veronica Gay
  Cyng Veronica Gay

  Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Deputy Leader of the Independent Alliance Group

 Sealand / Sealand

 Shotton East / Dwyrain Shotton

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Evans
  Cyng David Evans

  Shotton East / Dwyrain Shotton

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Environment Overview & Scrutiny Committee

 Shotton Higher / Shotton Uchaf

 Shotton West / Gorllewin Shotton

 Trelawnyd & Gwaenysgor / Trelawnyd a Gwaenysgor

 Treuddyn / Treuddyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carolyn Thomas
  Cyng Carolyn Thomas

  Treuddyn / Treuddyn

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Streetscene and Countryside

 Whitford / Chwitffordd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Dolphin
  Cyng Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Leader of the Liberal Democrat Group

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents