Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Eich Cynghorwyr by Ward

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

 Argoed / Argoed

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Hilary McGuill
  Cyng Hilary McGuill

  Argoed / Argoed

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol

 Aston / Aston

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Helen Brown
  Cyng Helen Brown

  Aston / Aston

  Flintshire Independents / Annibynnol Sir y Fflint

  Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng George Hardcastle
  Cyng George Hardcastle

  Aston / Aston

  Flintshire Independents / Annibynnol Sir y Fflint

 Bagillt East / Dwyrain Bagillt

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rob Davies
  Cyng Rob Davies

  Bagillt East / Dwyrain Bagillt

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Bagillt West / Gorllewin Bagillt

 Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Billy Mullin
  Cyng Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet Rheolaeth Gorfforaethol ac Asedau

 Broughton South / De Brchdyn

 Brynford / Brynffordd

 Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Jones
  Cyng Richard Jones

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Arnold Woolley
  Cyng Arnold Woolley

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

 Buckley Mountain / Mynydd Bwcle

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carol Ellis
  Cyng Carol Ellis

  Buckley Mountain / Mynydd Bwcle

  Flintshire Independents / Annibynnol Sir y Fflint

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol; Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

 Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dennis Hutchinson
  Cyng Dennis Hutchinson

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Peers
  Cyng Mike Peers

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol

 Caergwrle / Caergwrle

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Healey
  Cyng David Healey

  Caergwrle / Caergwrle

  Labour / Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

 Caerwys / Caerwys

 Cilcain / Cilcain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Owen Thomas
  Cyng Owen Thomas

  Cilcain / Cilcain

  Conservative / Geidwadol

  Dirprwy Arweinydd y Grwp Ceidwadol

 Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bernie Attridge
  Cyng Bernie Attridge

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Flintshire Independents / Annibynnol Sir y Fflint

  Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Tai

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Aaron Shotton
  Cyng Aaron Shotton

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Labour / Llafur

  Arweinydd y Grwp Llafur; Arweinydd y Cyngor a'r Aelod Cabinet dros Gyllid

 Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Andy Dunbobbin
  Cyng Andy Dunbobbin

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Shotton
  Cyng Paul Shotton

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Trefniadol

 Connah's Quay South / De Cei Connah

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Dunbar
  Cyng Ian Dunbar

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedol a Menter

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Smith
  Cyng Ian Smith

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

 Connah's Quay Wepre / Gwepra Cei Connah

 Ewloe / Ewlo

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Janet Axworthy
  Cyng Janet Axworthy

  Ewloe / Ewlo

  Conservative / Geidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Mackie
  Cyng Dave Mackie

  Ewloe / Ewlo

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Trefniadol

 Ffynnongroyw / Ffynnongroyw

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Glyn Banks
  Cyng Glyn Banks

  Ffynnongroyw / Ffynnongroyw

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Finance

 Flint Castle / Castell y Fflint

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Roberts
  Cyng Ian Roberts

  Flint Castle / Castell y Fflint

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet dros Addysg

 Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

 Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rita Johnson
  Cyng Rita Johnson

  Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Cadeirydd y Cyfansoddiad a'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

 Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

 Greenfield / Maes Glas

 Gronant / Gronant

 Gwernaffield / Y Waun

 Gwernymynydd / Gwernymynydd

 Halkyn / Helygain

 Hawarden / Penarlag

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Clive Carver
  Cyng Clive Carver

  Hawarden / Penarlag

  Conservative / Geidwadol

  Arweinydd y Grwp Ceidwadol; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg ac Archwilio Adnoddau Corfforaethol

 Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Allport
  Cyng Mike Allport

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 Holywell Central / Canol Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ted Palmer
  Cyng Ted Palmer

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedol a Menter

 Holywell East / Dwyrain Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Joe Johnson
  Cyng Joe Johnson

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of the Council

 Holywell West / Gorllewin Treffynnon

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Johnson
  Cyng Paul Johnson

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg ac Archwilio Adnoddau Corfforaethol

 Hope / Yr Hob

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Gladys Healey
  Cyng Gladys Healey

  Hope / Yr Hob

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

 Leeswood / Coed-llai

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ray Hughes
  Cyng Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

  Labour / Llafur

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynwyr Newydd; Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

 Llanfynydd / Llanfynydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Hughes
  Cyng Dave Hughes

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Labour / Llafur

  Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

 Mancot / Mancot

 Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Haydn Bateman
  Cyng Haydn Bateman

  Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug

  Independent / Annibynnol

  Vice-Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Bithell
  Cyng Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet dros Gynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

 Mold South / De'r Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Geoff Collett
  Cyng Geoff Collett

  Mold South / De'r Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

 Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Brian Lloyd
  Cyng Brian Lloyd

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Deputy Leader of the New Independents Group

 Mostyn / Mostyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Patrick Heesom
  Cyng Patrick Heesom

  Mostyn / Mostyn

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Arweinydd y Grŵp Annibynwyr Newydd

 New Brighton / New Brighton

 Northop / Llaneurgain

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Marion Bateman
  Cyng Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

  Independent / Annibynnol

  Is-gadeirydd y Cyngor; Is-gadeirydd y Cyfansoddiad a'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

 Northop Hall / Northop Hall

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tony Sharps
  Cyng Tony Sharps

  Northop Hall / Northop Hall

  Independent / Annibynnol

  Arweinydd y Grŵp Annibynnol; Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu

 Penyffordd / Pen-y-ffordd

 Queensferry / Queensferry

 Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Lloyd
  Cyng Richard Lloyd

  Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

 Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Veronica Gay
  Cyng Veronica Gay

  Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Dirprwy Arweinydd y Grŵp Cynghrair Annibynnol

 Sealand / Sealand

 Shotton East / Dwyrain Shotton

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Evans
  Cyng David Evans

  Shotton East / Dwyrain Shotton

  Labour / Llafur

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

 Shotton Higher / Shotton Uchaf

 Shotton West / Gorllewin Shotton

 Treuddyn / Treuddyn

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carolyn Thomas
  Cyng Carolyn Thomas

  Treuddyn / Treuddyn

  Labour / Llafur

  Aelod Cabinet dros Strydoedd a Chefn Gwlad

 Whitford / Chwitffordd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Dolphin
  Cyng Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents