Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Eich Cynghorwyr

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Mike Allport
  Cllr Mike Allport

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bernie Attridge
  Cyng Bernie Attridge

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Labour / Llafur

  Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Housing

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Janet Axworthy
  Cllr Janet Axworthy

  Ewloe / Ewlo

  Conservative / Geidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Glyn Banks
  Cyng Glyn Banks

  Ffynnongroyw / Ffynnongroyw

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Haydn Bateman
  Cyng Haydn Bateman

  Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug

  Independent / Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Marion Bateman
  Cyng Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

  Independent / Annibynnol

  Vice-Chair of the Council; Vice-Chair of Constitution & Democratic Services Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Sean Bibby
  Cllr Sean Bibby

  Shotton West / Gorllewin Shotton

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Bithell
  Cyng Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Planning and Public Protection

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Sian Braun
  Cllr Sian Braun

  Gronant / Gronant

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Helen Brown
  Cyng Helen Brown

  Aston / Aston

  Independent / Annibynnol

  Chair of Audit Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Derek Butler
  Cyng Derek Butler

  Broughton South / De Brchdyn

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Economic Development

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Clive Carver
  Cyng Clive Carver

  Hawarden / Penarlag

  Conservative / Geidwadol

  Leader of the Conservative Group; Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Geoff Collett
  Cllr Geoff Collett

  Mold South / De'r Wyddgrug

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Bob Connah
  Cllr Bob Connah

  Mancot / Mancot

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Cox
  Cyng David Cox

  Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

  Labour / Llafur

  Vice Chair of Licensing Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Cunningham
  Cyng Paul Cunningham

  Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

  Labour / Llafur

  Chairman of the Council

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Jean S Davies
  Cllr Jean S Davies

  Brynford / Brynffordd

  Conservative / Geidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Rob Davies
  Cllr Rob Davies

  Bagillt East / Dwyrain Bagillt

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ron Davies
  Cyng Ron Davies

  Shotton Higher / Shotton Uchaf

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Adele Davies-Cooke
  Cyng Adele Davies-Cooke

  Gwernaffield / Y Waun

  Conservative / Geidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Chris Dolphin
  Cyng Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Leader of the Liberal Democrat Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rosetta Dolphin
  Cyng Rosetta Dolphin

  Greenfield / Maes Glas

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Dunbar
  Cyng Ian Dunbar

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

  Chair of Community & Enterprise Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Andy Dunbobbin
  Cllr Andy Dunbobbin

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Mared Eastwood
  Cllr Mared Eastwood

  New Brighton / New Brighton

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carol Ellis
  Cyng Carol Ellis

  Buckley Mountain / Mynydd Bwcle

  Independent / Annibynnol

  Deputy Leader of the Independent Group; Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Evans
  Cyng David Evans

  Shotton East / Dwyrain Shotton

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Environment Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Veronica Gay
  Cyng Veronica Gay

  Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Deputy Leader of the Independent Alliance Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng George Hardcastle
  Cyng George Hardcastle

  Aston / Aston

  Independent / Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr David Healey
  Cllr David Healey

  Caergwrle / Caergwrle

  Labour / Llafur

  Chair of Education & Youth Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Gladys Healey
  Cllr Gladys Healey

  Hope / Yr Hob

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Patrick Heesom
  Cllr Patrick Heesom

  Mostyn / Mostyn

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Leader of the New Independents Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Cindy Hinds
  Cyng Cindy Hinds

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Andrew Holgate
  Cllr Andrew Holgate

  Trelawnyd & Gwaenysgor / Trelawnyd a Gwaenysgor

  Conservative / Geidwadol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Dave Hughes
  Cllr Dave Hughes

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Labour / Llafur

  Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Kevin Hughes
  Cllr Kevin Hughes

  Gwernymynydd / Gwernymynydd

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ray Hughes
  Cyng Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Deputy Leader of the New Independents Group; Chair of Environment Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dennis Hutchinson
  Cyng Dennis Hutchinson

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Joe Johnson
  Cyng Joe Johnson

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Paul Johnson
  Cllr Paul Johnson

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Rita Johnson
  Cyng Rita Johnson

  Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Chair of Constitution & Democratic Services Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Christine Jones
  Cyng Christine Jones

  Sealand / Sealand

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Social Services

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Jones
  Cyng Richard Jones

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Tudor Jones
  Cllr Tudor Jones

  Caerwys / Caerwys

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Colin Legg
  Cyng Colin Legg

  Halkyn / Helygain

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Brian Lloyd
  Cyng Brian Lloyd

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

  New Independents / Annibynnol Newydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Richard Lloyd
  Cyng Richard Lloyd

  Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Vice Chair of Planning Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Lowe
  Cyng Mike Lowe

  Broughton South / De Brchdyn

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dave Mackie
  Cyng Dave Mackie

  Ewloe / Ewlo

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Chair of Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Hilary McGuill
  Cyng Hilary McGuill

  Argoed / Argoed

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Deputy Leader of the Liberal Democrat Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Billy Mullin
  Cyng Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Corporate Management and Assets

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Ted Palmer
  Cllr Ted Palmer

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Community and Enterprise Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Peers
  Cyng Mike Peers

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Leader of the Independent Alliance Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Michelle Perfect
  Cllr Michelle Perfect

  Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Vicky Perfect
  Cllr Vicky Perfect

  Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Neville Phillips
  Cyng Neville Phillips

  Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Mike Reece
  Cyng Mike Reece

  Bagillt West / Gorllewin Bagillt

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Roberts
  Cyng Ian Roberts

  Flint Castle / Castell y Fflint

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Education

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Tony Sharps
  Cyng Tony Sharps

  Northop Hall / Northop Hall

  Independent / Annibynnol

  Leader of the Independent Group; Chairman of Licensing Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Aaron Shotton
  Cyng Aaron Shotton

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Labour / Llafur

  Leader of the Council and Cabinet Member for Finance

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Paul Shotton
  Cyng Paul Shotton

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Cei Connah

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Ralph Small
  Cllr Ralph Small

  Mancot / Mancot

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Smith
  Cyng Ian Smith

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carolyn Thomas
  Cyng Carolyn Thomas

  Treuddyn / Treuddyn

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Streetscene and Countryside

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Owen Thomas
  Cyng Owen Thomas

  Cilcain / Cilcain

  Conservative / Geidwadol

  Deputy Leader of the Conservative Group

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Martin White
  Cllr Martin White

  Connah's Quay Wepre / Gwepra Cei Connah

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cllr Andy Williams
  Cllr Andy Williams

  Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

  Labour / Llafur

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Williams
  Cyng David Williams

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  New Independents / Annibynnol Newydd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng David Wisinger
  Cyng David Wisinger

  Queensferry / Queensferry

  Labour / Llafur

  Chair of Planning Committee

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Arnold Woolley
  Cyng Arnold Woolley

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents