Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19eg Mehefin, 2018 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

15. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar gyfer 2018/19

  • Cyng Sean Bibby - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Gorffennaf, 2018 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.4 058304 - A - Cais Llawn - Datblygiad preswyl ar gyfer 41 annedd a gerddi cysylltiedig a mannau parcio yn Nant y Gro, Prestatyn.

  • Cyng Sean Bibby - Personal and Prejudicial - Vice-Chair of the North East Wales (NEW) Homes Board

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Gorffennaf, 2018 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.7 058282 - A - Newid defnydd o C3 (anheddau) i C4 (tyŴ amlfeddiannaeth) yn 15 Bridge Street, Shotton.

  • Cyng Sean Bibby - Personal and Prejudicial - Has formally objected and provided assistance to local residents in objecting to the application

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Gorffennaf, 2018 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.9 058310 - A - Cais Llawn - Adeiladu 24 annedd a gerddi a man parcio ceir cysylltiol ar y tir i'r gorllewin o Greenwood Grange, Chester Road, Dobshill.

  • Cyng Sean Bibby - Personal and Prejudicial - Vice-Chair of the North East Wales (NEW) Homes Board

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents