Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19eg Mehefin, 2018 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

14. Cymeradwyo Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Clwyd


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19eg Mehefin, 2018 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

15. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar gyfer 2018/19

  • Cyng Dave Hughes - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Gorffennaf, 2018 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.1 058237 - R - Cais llawn - Codi 435 o anheddau preswyl ac uned manwerthu 450 m2 yn Fferm Spon Green, Spon Green, Bwcle.

  • Cyng Dave Hughes - Personal and Prejudicial - The applicant was a personal friend

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents