Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 22ain Mai, 2018 9.30 am - Cabinet

13. Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif – Prosiect Ysgol Uwchradd Cei Connah – Amrywiad Contract Arfaethedig


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19eg Mehefin, 2018 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

15. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar gyfer 2018/19

  • Cyng Christine Jones - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 17eg Gorffennaf, 2018 9.30 am - Cabinet

14. Deilliant Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gludiant Cyhoeddus ac Anomeladdau Cludiant Ysgolion


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 22ain Ionawr, 2019 9.30 am - Cabinet

13. Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Prosiect Ysgol Uwchradd Cei Connah – Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Prosiect

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents