Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 25ain Ebrill, 2018 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.3 057919 - Newid defnydd annedd i d? amlfeddiannaeth yn Wellfield Farm, Village Road, Northop Hall.


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19eg Mehefin, 2018 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

14. Cymeradwyo Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Clwyd


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19eg Mehefin, 2018 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

15. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar gyfer 2018/19

  • Cyng Marion Bateman - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents