Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2019 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.7 058583 - A - Cais Llawn - Adeiladu 33 annedd a gwaith cysylltiol, ar ôl dymchwel yr annedd bresennol a'r adeiladau allanol yn Broad Oak Holding, Ffordd yr Wyddgrug, Llaneurgain.

  • Cyng Ian Dunbar - Personal and Prejudicial - Governor at Wepre CP School (which would benefit from S106 financial contribution)

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mai, 2019 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.1 059217 - A - Cais Llawn - Estyniad i'r maes pebyll a charafanau teithiol presennol i ddarparu llety ymwelwyr ychwanegol a thirlunio ac isadeiledd cysylltiol yn The Ridings, Babell.

  • Cyng Christine Jones - Personal and Prejudicial - Family member has caravan on the application site

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 2ail Hydref, 2019 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.1 060160 - R - Cais amlinellol i ddymchwel 81 Drury Lane a chodi 66 o anheddau yn 81 Drury Lane, Bwcle.

  • Cyng Dennis Hutchinson - Personal and Prejudicial - Cllr Hutchinson owns land near the application site and is also a governor of Drury CPS who would benefit from an educational financial contribution if planning permission was given. Cllr Hutchinson opted not to speak on the item at Planning Committee.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 2ail Hydref, 2019 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.4 060131 - A - Diwygio Llain 36 - Darparu Ystafell Haul yn 2 Ffordd yr Hydref Yr Wyddgrug.

  • Cyng Owen Thomas - Personal and Prejudicial - Family member objected to the planning application

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 4ydd Rhagfyr, 2019 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.5 059665 - A - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn ôl yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol 055936 yn Hillcrest, Mount Pleasant Road, Bwcle.

  • Cyng Mike Peers - Personal and Prejudicial - Chair of Governors at Mountain Lane Primary School. The school will benefit from approval of the application.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 4ydd Rhagfyr, 2019 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.4 059568 - R - Cais Amlinellol ar gyfer adeiladu annedd gweithwyr amaethyddol ar Fferm Maes Alyn, Ffordd Loggerheads, Cilcain.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents