Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2019 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.7 058583 - A - Cais Llawn - Adeiladu 33 annedd a gwaith cysylltiol, ar ôl dymchwel yr annedd bresennol a'r adeiladau allanol yn Broad Oak Holding, Ffordd yr Wyddgrug, Llaneurgain.

  • Cyng Ian Dunbar - Personal and Prejudicial - Governor at Wepre CP School (which would benefit from S106 financial contribution)

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mai, 2019 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.1 059217 - A - Cais Llawn - Estyniad i'r maes pebyll a charafanau teithiol presennol i ddarparu llety ymwelwyr ychwanegol a thirlunio ac isadeiledd cysylltiol yn The Ridings, Babell.

  • Cyng Christine Jones - Personal and Prejudicial - Family member has caravan on the application site

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents