Manylion y mater

Tenancy Management Policy

To consider the Tenancy Management Policy which covers tenants’ right to succession

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Maw 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): Polisi Rheoli Tenantiaeth

Description (Welsh): Ystyried y Polisi Rheoli Tenantiaeth sy’n cynnwys hawl y tenant i olyniaeth

Agenda items

Dogfennau

  • Tenancy Management Policy  

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English