Manylion y mater

Economic and Market Update and Investment Strategy and Manager Summary

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 4 Medi 2019 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar yr Economi a’r Farchnad a y Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb gan y Rheolwr

Description (Welsh): Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad strategaeth fuddsoddi'r gronfa a Rheolwyr Cronfa

Penderfyniadau

Agenda items