Manylion y mater

Pension Administration/Communications Update

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 4 Medi 2019 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Gweinyddu/Cyfathrebu Pensiwn

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i Aelodau Pwyllgor ar faterion yn ymwneud â gweinyddu a chyfathrebu ar gyfer Cronfa Bensiynau Clwyd ac i gytuno ar newidiadau i’r Cynllun Busnes

Penderfyniadau

Agenda items