Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y mater

Year-end Council Plan Monitoring Report 2018/19

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2018/19.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 25/02/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Medi 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Prif Swyddog (Stryd a Chudliant)

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Cynllun y Cyngor 2018/19 ar ddiwedd y flwyddyn

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2018/19.

Agenda items

Dogfennau

  • Year-end Council Plan Monitoring Report 2018/19  

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents