Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y mater

Air Quality in Flintshire

To provide an overview of the North Wales Air Quality assessment, and advise Members of the local systems and processes Flintshire County Council has in place for monitoring air quality.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 01/02/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Ebr 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adroddiad Ansawdd Aer Rhanbarthol

Description (Welsh): Darparu trosolwg o asesiad Ansawdd Aer Gogledd Cymru, a chynghori Aelodau am y systemau a’r prosesau lleol sydd gan Gyngor Sir y Fflint ar waith er mwyn monitro ansawdd aer.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Regional Air Quality report  

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents