Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y mater

Financial Forecast and Stage One of the Budget 2018/19

To consult the Committee on the Stage 1 Council Fund Revenue budget proposals for 2018/19

Math o benderfyniad: Non-Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/09/2017

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Hyd 2017 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg, Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Prif Swyddog (Stryd a Chudliant), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Cam 1 Cyllideb Refeniw Cronfa'r Cyngor 2018/19

Description (Welsh): Ymgynghori â’r Pwyllgor ynghylch cynigion Cam 1 Cyllideb Refeniw Cronfa'r Cyngor ar gyfer 2018/19

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Stage 1 Council Fund Revenue Budget 2018/19  

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents