Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y mater

Pooling of Pensions Investments in Wales

To establish a joint committee to govern pooled investment of the eight pension funds in Wales.


Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/02/2017

Angen penderfyniad: 1 Maw 2017 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cronfa Bensiynau Clwyd

Adran: Finance

Title (Welsh): Cyfuno Buddsoddiadau Cronfeydd Pensiwn Cymru

Description (Welsh): Sefydlu cydbwyllgor i lywodraethu buddsoddiadau cyfun yr wyth gronfa bensiwn yng Nghymru.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Pooling Pension Fund Investments in Wales  

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents