Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y mater

Pay Policy Statement

To provide Members with a summary of the Pay Policy Statement which summarises the Council’s approach to pay and remuneration for the year ahead.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 01/02/2017

Angen penderfyniad: 1 Maw 2017 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Adran: People and Resources

Title (Welsh): Datganiad ar Bolisïau Tâl

Description (Welsh): Darparu crynodeb i Aelodau o'r Datganiad ar Bolisïau Tâl sy'n crynhoi ymagwedd y Cyngor i gyflog a thâl ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Pay Policy Statement  

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents