Mater - penderfyniadau

Investment and Funding Update

20/12/2019 - Investment and Funding Update

Nodwyd yr adroddiad ac aeth y Cadeirydd yn syth at gwestiynau. Tynnodd Mrs Fielder sylw at yr ymrwymiad a wnaed yn flaenorol gyda Threadneedle, sef Cronfa Gweithle Carbon Isel gyda'r nod o wneud adeiladau'n gynaliadwy. Cytunwyd hefyd i ymrwymo i'w hail Gronfa.

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor wedi ystyried a nodi'r diweddariad ar gyfer cyfrifoldebau dirprwyedig ac wedi darparu sylwadau.