Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng Janet Axworthy 0
Cyng Marion Bateman 0
Cyng Sean Bibby 0
Cyng Geoff Collett 0
Cyng Andy Dunbobbin 0
Cyng Carol Ellis 0
Cyng Paul Johnson 0
Cyng Tudor Jones 0
Cyng Brian Lloyd 0
Cyng Dave Mackie 0
Cllr Kevin Rush 0
Cyng Ralph Small 0
Cyng Martin White 0
Cyng Andy Williams 0
Cyng David Wisinger 0