Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Kevin Hughes

Ystadegau mynychu Cyng Kevin Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Kevin Hughes
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
22/10/2019 Cyngor Sir y Fflint ,22/10/2019 Yn bresennol
19/11/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/11/2019 Yn bresennol
10/12/2019 Cyngor Sir y Fflint ,10/12/2019 Yn bresennol
28/01/2020 Cyngor Sir y Fflint ,28/01/2020 Yn bresennol
18/02/2020 Cyngor Sir y Fflint ,18/02/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Cyngor Sir y Fflint ,27/02/2020 Yn bresennol
07/10/2019 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,07/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,28/11/2019 Yn bresennol
11/02/2020 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,11/02/2020 Yn bresennol
06/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/11/2019 Disgwyliedig
04/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/12/2019 Yn bresennol
08/01/2020 Pwyllgor Cynllunio ,08/01/2020 Yn bresennol
05/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,05/02/2020 Yn bresennol
04/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/03/2020 Yn bresennol
07/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,07/11/2019 Yn bresennol
22/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,22/11/2019 Yn bresennol
20/12/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,20/12/2019 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,30/01/2020 Yn bresennol
14/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,14/01/2020 Yn bresennol fel dirprwy
10/03/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,10/03/2020 Yn bresennol
16/10/2019 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,16/10/2019 Yn bresennol fel dirprwy

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English