Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Sian Braun

Ystadegau mynychu Cyng Sian Braun
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   15%
Cafwyd ymddiheuriad:9   82% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):11   85%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Sian Braun
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Cafwyd ymddiheuriad
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Cafwyd ymddiheuriad
28/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,28/02/2019 Cafwyd ymddiheuriad
09/04/2019 Cyngor Sir y Fflint ,09/04/2019 Cafwyd ymddiheuriad
07/05/2019 Cyngor Sir y Fflint ,07/05/2019 Yn bresennol
18/06/2019 Cyngor Sir y Fflint ,18/06/2019 Yn bresennol
31/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,31/01/2019 Cafwyd ymddiheuriad
21/03/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,21/03/2019 Cafwyd ymddiheuriad
20/05/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,20/05/2019 Cafwyd ymddiheuriad
27/06/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,27/06/2019 Disgwyliedig
18/02/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,18/02/2019 Absennol
13/03/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,13/03/2019 Cafwyd ymddiheuriad
01/05/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,01/05/2019 Cafwyd ymddiheuriad
26/06/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,26/06/2019 Absennol

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents