Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Jean S Davies

Ystadegau mynychu Cyng Jean S Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   85%
Cafwyd ymddiheuriad:3   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   15%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Jean S Davies
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
12/09/2018 Cyngor Sir y Fflint ,12/09/2018 Yn bresennol
23/10/2018 Cyngor Sir y Fflint ,23/10/2018 Yn bresennol
20/11/2018 Cyngor Sir y Fflint ,20/11/2018 Yn bresennol
11/12/2018 Cyngor Sir y Fflint ,11/12/2018 Yn bresennol
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Yn bresennol
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Yn bresennol
26/09/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,26/09/2018 Yn bresennol
12/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,12/10/2018 Yn bresennol
30/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,30/10/2018 Yn bresennol
07/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,07/11/2018 Yn bresennol
19/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,19/12/2018 Cafwyd ymddiheuriad
23/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,23/01/2019 Yn bresennol
18/02/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,18/02/2019 Cafwyd ymddiheuriad
04/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,04/10/2018 Yn bresennol
31/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,31/10/2018 Yn bresennol
15/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,15/11/2018 Yn bresennol
13/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,13/12/2018 Cafwyd ymddiheuriad
31/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,31/01/2019 Yn bresennol
17/10/2018 Y Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/10/2018 Yn bresennol
29/11/2018 Y Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/11/2018 Yn bresennol

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents