Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Andrew Holgate

Ystadegau mynychu Cyng Andrew Holgate
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   33%
Cafwyd ymddiheuriad:5   83% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   67%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Andrew Holgate
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
09/04/2019 Cyngor Sir y Fflint ,09/04/2019 Cafwyd ymddiheuriad
07/05/2019 Cyngor Sir y Fflint ,07/05/2019 Absennol
18/06/2019 Cyngor Sir y Fflint ,18/06/2019 Yn bresennol
23/07/2019 Cyngor Sir y Fflint ,23/07/2019 Cafwyd ymddiheuriad
11/09/2019 Cyngor Sir y Fflint ,11/09/2019 Yn bresennol
05/06/2019 Pwyllgor Archwilio ,05/06/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Clive Carver
10/07/2019 Pwyllgor Archwilio ,10/07/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Clive Carver
11/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,11/09/2019 Yn bresennol
11/04/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,11/04/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Janet Axworthy
09/05/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,09/05/2019 Disgwyliedig

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents