Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Andrew Holgate

Ystadegau mynychu Cyng Andrew Holgate
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   64%
Cafwyd ymddiheuriad:4   80% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   36%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Andrew Holgate
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
12/09/2018 Cyngor Sir y Fflint ,12/09/2018 Yn bresennol
23/10/2018 Cyngor Sir y Fflint ,23/10/2018 Yn bresennol
20/11/2018 Cyngor Sir y Fflint ,20/11/2018 Yn bresennol
11/12/2018 Cyngor Sir y Fflint ,11/12/2018 Disgwyliedig
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Absennol
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Cafwyd ymddiheuriad
12/09/2018 Pwyllgor Archwilio ,12/09/2018 Yn bresennol
21/11/2018 Pwyllgor Archwilio ,21/11/2018 Yn bresennol
15/02/2019 Pwyllgor Archwilio ,15/02/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Mike Peers
20/09/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,20/09/2018 Yn bresennol
18/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,18/10/2018 Yn bresennol
15/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,15/11/2018 Yn bresennol
13/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,13/12/2018 Yn bresennol
17/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,17/01/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Janet Axworthy
14/02/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,14/02/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Janet Axworthy

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents