Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Geoff Collett

Ystadegau mynychu Cyng Geoff Collett
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   73%
Cafwyd ymddiheuriad:4   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   27%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Geoff Collett
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Cafwyd ymddiheuriad
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Yn bresennol
28/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,28/02/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Cyngor Sir y Fflint ,09/04/2019 Yn bresennol
07/05/2019 Cyngor Sir y Fflint ,07/05/2019 Yn bresennol
18/06/2019 Cyngor Sir y Fflint ,18/06/2019 Disgwyliedig
15/02/2019 Pwyllgor Archwilio ,15/02/2019 Yn bresennol
27/03/2019 Pwyllgor Archwilio ,27/03/2019 Yn bresennol
05/06/2019 Pwyllgor Archwilio ,05/06/2019 Cafwyd ymddiheuriad
31/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,31/01/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Gladys Healey
21/03/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,21/03/2019 Yn bresennol
20/05/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,20/05/2019 Yn bresennol
13/06/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,13/06/2019 Yn bresennol
28/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,28/01/2019 Cafwyd ymddiheuriad
18/03/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,18/03/2019 Yn bresennol
13/05/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,13/05/2019 Yn bresennol

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents