Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng David Williams

Ystadegau mynychu Cyng David Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   58%
Cafwyd ymddiheuriad:3   60% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   42%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng David Williams
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 15/05/2019 Absennol
Private meeting, 10/07/2019 Disgwyliedig
Private meeting, 18/09/2019 Absennol
25/07/2019 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,25/07/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Cyngor Sir y Fflint ,09/04/2019 Yn bresennol
07/05/2019 Cyngor Sir y Fflint ,07/05/2019 Yn bresennol
18/06/2019 Cyngor Sir y Fflint ,18/06/2019 Cafwyd ymddiheuriad
23/07/2019 Cyngor Sir y Fflint ,23/07/2019 Yn bresennol
11/09/2019 Cyngor Sir y Fflint ,11/09/2019 Yn bresennol
03/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/04/2019 Yn bresennol
29/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,29/05/2019 Yn bresennol
26/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,26/06/2019 Yn bresennol
20/05/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,20/05/2019 Cafwyd ymddiheuriad
27/06/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,27/06/2019 Disgwyliedig
06/06/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,06/06/2019 Disgwyliedig
18/07/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,18/07/2019 Disgwyliedig
11/04/2019 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,11/04/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Patrick Heesom
05/06/2019 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,05/06/2019 Yn bresennol

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents