Yn bresennol

Presenoldeb Cyng David Williams

Ystadegau mynychu Cyng David Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   50%
Cafwyd ymddiheuriad:6   86% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   50%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng David Williams
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 13/11/2019 Disgwyliedig
Private meeting, 15/01/2020 Disgwyliedig
Private meeting, 11/03/2020 Disgwyliedig
22/10/2019 Cyngor Sir y Fflint ,22/10/2019 Cafwyd ymddiheuriad
19/11/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/11/2019 Yn bresennol
10/12/2019 Cyngor Sir y Fflint ,10/12/2019 Disgwyliedig
28/01/2020 Cyngor Sir y Fflint ,28/01/2020 Yn bresennol
18/02/2020 Cyngor Sir y Fflint ,18/02/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Cyngor Sir y Fflint ,27/02/2020 Yn bresennol
07/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,07/11/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Patrick Heesom
22/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,22/11/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Patrick Heesom
20/12/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,20/12/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Patrick Heesom
30/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,30/01/2020 Yn bresennol
03/10/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,03/10/2019 Disgwyliedig
14/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,14/11/2019 Disgwyliedig
16/12/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,16/12/2019 Disgwyliedig
30/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,30/01/2020 Disgwyliedig
10/02/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,10/02/2020 Absennol
16/10/2019 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,16/10/2019 Yn bresennol fel dirprwy
27/11/2019 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,27/11/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Patrick Heesom
22/01/2020 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,22/01/2020 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Patrick Heesom
05/03/2020 Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ,05/03/2020 Yn bresennol

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English