Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Tony Sharps

Ystadegau mynychu Cyng Tony Sharps
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   73%
Cafwyd ymddiheuriad:3   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   27%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Tony Sharps
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
23/10/2018 Cyngor Sir y Fflint ,23/10/2018 Cafwyd ymddiheuriad
20/11/2018 Cyngor Sir y Fflint ,20/11/2018 Cafwyd ymddiheuriad
11/12/2018 Cyngor Sir y Fflint ,11/12/2018 Yn bresennol
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Yn bresennol
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Yn bresennol
28/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,28/02/2019 Cafwyd ymddiheuriad
08/10/2018 Is-bwyllgor Trwyddedu ,08/10/2018 Yn bresennol
14/11/2018 Is-bwyllgor Trwyddedu ,14/11/2018 Yn bresennol
29/11/2018 Is-bwyllgor Trwyddedu ,29/11/2018 Disgwyliedig
17/01/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,17/01/2019 Yn bresennol
07/03/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,07/03/2019 Yn bresennol
12/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,12/10/2018 Yn bresennol
08/11/2018 Pwyllgor Trwyddedu ,08/11/2018 Yn bresennol
13/02/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,13/02/2019 Disgwyliedig

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents