Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Dave Mackie

Ystadegau mynychu Cyng Dave Mackie
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   86%
Cafwyd ymddiheuriad:2   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   14%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Dave Mackie
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 16/01/2019 Disgwyliedig
Private meeting, 13/03/2019 Disgwyliedig
Private meeting, 15/05/2019 Disgwyliedig
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Yn bresennol
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Yn bresennol
28/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,28/02/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Cyngor Sir y Fflint ,09/04/2019 Yn bresennol
07/05/2019 Cyngor Sir y Fflint ,07/05/2019 Yn bresennol
18/06/2019 Cyngor Sir y Fflint ,18/06/2019 Disgwyliedig
31/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,31/01/2019 Yn bresennol
21/03/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,21/03/2019 Yn bresennol
20/05/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,20/05/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Rosetta Dolphin
31/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,31/01/2019 Yn bresennol
28/03/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,28/03/2019 Yn bresennol
06/06/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,06/06/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Veronica Gay
28/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,28/01/2019 Yn bresennol
18/03/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,18/03/2019 Yn bresennol
13/05/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,13/05/2019 Yn bresennol
20/02/2019 SACRE Sir y Fflint ,20/02/2019 Disgwyliedig
12/06/2019 SACRE Sir y Fflint ,12/06/2019 Disgwyliedig

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents