Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Dave Mackie

Ystadegau mynychu Cyng Dave Mackie
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 21   95%
Cafwyd ymddiheuriad:1   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Dave Mackie
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 19/09/2018 Yn bresennol
Private meeting, 14/11/2018 Yn bresennol
Private meeting, 16/01/2019 Disgwyliedig
12/09/2018 Cyngor Sir y Fflint ,12/09/2018 Yn bresennol
23/10/2018 Cyngor Sir y Fflint ,23/10/2018 Yn bresennol
20/11/2018 Cyngor Sir y Fflint ,20/11/2018 Yn bresennol
11/12/2018 Cyngor Sir y Fflint ,11/12/2018 Yn bresennol
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Yn bresennol
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Yn bresennol
Private meeting, 22/11/2018 Yn bresennol
27/09/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,27/09/2018 Yn bresennol
01/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,01/11/2018 Yn bresennol
20/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,20/12/2018 Yn bresennol
31/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,31/01/2019 Yn bresennol
04/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,04/10/2018 Yn bresennol
31/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,31/10/2018 Yn bresennol
15/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,15/11/2018 Yn bresennol
13/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,13/12/2018 Yn bresennol
31/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,31/01/2019 Yn bresennol
17/09/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,17/09/2018 Yn bresennol
02/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,02/11/2018 Yn bresennol
17/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,17/12/2018 Yn bresennol
28/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,28/01/2019 Yn bresennol
10/10/2018 SACRE Sir y Fflint ,10/10/2018 Cafwyd ymddiheuriad
20/02/2019 SACRE Sir y Fflint ,20/02/2019 Disgwyliedig

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents