Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Richard Jones

Ystadegau mynychu Cyng Richard Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   76%
Cafwyd ymddiheuriad:4   80% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   24%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Richard Jones
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
11/12/2018 Cyngor Sir y Fflint ,11/12/2018 Yn bresennol
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Yn bresennol
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Cafwyd ymddiheuriad
28/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,28/02/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Cyngor Sir y Fflint ,09/04/2019 Cafwyd ymddiheuriad
07/05/2019 Cyngor Sir y Fflint ,07/05/2019 Yn bresennol
Private meeting, 14/12/2018 Yn bresennol
Private meeting, 24/01/2019 Yn bresennol
Private meeting, 18/04/2019 Yn bresennol
05/12/2018 Pwyllgor Cynllunio ,05/12/2018 Yn bresennol
09/01/2019 Pwyllgor Cynllunio ,09/01/2019 Yn bresennol
06/02/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/02/2019 Cafwyd ymddiheuriad
06/03/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/03/2019 Yn bresennol
03/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/04/2019 Yn bresennol
01/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/05/2019 Yn bresennol
13/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,13/12/2018 Yn bresennol
17/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,17/01/2019 Yn bresennol
14/02/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,14/02/2019 Absennol
11/04/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,11/04/2019 Cafwyd ymddiheuriad
09/05/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,09/05/2019 Yn bresennol
11/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,11/12/2018 Yn bresennol fel dirprwy

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents