Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Veronica Gay

Ystadegau mynychu Cyng Veronica Gay
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   56%
Cafwyd ymddiheuriad:7   88% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   44%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Veronica Gay
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
22/10/2019 Cyngor Sir y Fflint ,22/10/2019 Yn bresennol
19/11/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/11/2019 Yn bresennol
10/12/2019 Cyngor Sir y Fflint ,10/12/2019 Cafwyd ymddiheuriad
28/01/2020 Cyngor Sir y Fflint ,28/01/2020 Yn bresennol
18/02/2020 Cyngor Sir y Fflint ,18/02/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Cyngor Sir y Fflint ,27/02/2020 Yn bresennol
06/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/11/2019 Yn bresennol
04/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/12/2019 Cafwyd ymddiheuriad
08/01/2020 Pwyllgor Cynllunio ,08/01/2020 Yn bresennol
05/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,05/02/2020 Yn bresennol
04/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/03/2020 Cafwyd ymddiheuriad
16/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,16/01/2020 Yn bresennol fel dirprwy
22/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,22/11/2019 Yn bresennol
15/10/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,15/10/2019 Cafwyd ymddiheuriad
12/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,12/11/2019 Yn bresennol
10/12/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,10/12/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Mike Peers
14/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,14/01/2020 Absennol
11/02/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,11/02/2020 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Mike Peers
10/03/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,10/03/2020 Cafwyd ymddiheuriad

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English