Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Chris Dolphin

Ystadegau mynychu Cyng Chris Dolphin
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Chris Dolphin
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
23/10/2018 Cyngor Sir y Fflint ,23/10/2018 Yn bresennol
20/11/2018 Cyngor Sir y Fflint ,20/11/2018 Yn bresennol
11/12/2018 Cyngor Sir y Fflint ,11/12/2018 Yn bresennol
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Yn bresennol
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Yn bresennol
28/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,28/02/2019 Yn bresennol
21/11/2018 Pwyllgor Archwilio ,21/11/2018 Yn bresennol
15/02/2019 Pwyllgor Archwilio ,15/02/2019 Yn bresennol
01/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,01/11/2018 Yn bresennol fel dirprwy
12/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,12/10/2018 Yn bresennol fel dirprwy
16/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,16/10/2018 Yn bresennol
27/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,27/11/2018 Yn bresennol
11/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,11/12/2018 Yn bresennol
15/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,15/01/2019 Yn bresennol
26/02/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,26/02/2019 Yn bresennol
08/11/2018 Pwyllgor Trwyddedu ,08/11/2018 Yn bresennol
13/02/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,13/02/2019 Disgwyliedig

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents