Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Adele Davies-Cooke

Ystadegau mynychu Cyng Adele Davies-Cooke
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   50%
Cafwyd ymddiheuriad:5   62% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   50%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Adele Davies-Cooke
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 15/05/2019 Absennol
Private meeting, 10/07/2019 Disgwyliedig
Private meeting, 18/09/2019 Absennol
09/04/2019 Cyngor Sir y Fflint ,09/04/2019 Yn bresennol
07/05/2019 Cyngor Sir y Fflint ,07/05/2019 Yn bresennol
18/06/2019 Cyngor Sir y Fflint ,18/06/2019 Cafwyd ymddiheuriad
23/07/2019 Cyngor Sir y Fflint ,23/07/2019 Cafwyd ymddiheuriad
11/09/2019 Cyngor Sir y Fflint ,11/09/2019 Yn bresennol
09/09/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,09/09/2019 Disgwyliedig
12/06/2019 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,12/06/2019 Cafwyd ymddiheuriad
04/09/2019 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,04/09/2019 Yn bresennol
03/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/04/2019 Cafwyd ymddiheuriad
01/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/05/2019 Yn bresennol
29/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,29/05/2019 Absennol
26/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,26/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,24/07/2019 Cafwyd ymddiheuriad
04/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/09/2019 Yn bresennol
01/05/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,01/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 SACRE Sir y Fflint ,12/06/2019 Disgwyliedig

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents